tanichitan

News

แกะรอยปม GGC ร่วมคู่ค้าสร้างความเสียหายปตท.

 

แกะรอยปม GGC กับคู่ค้าน้ำมันสร้างความเสียหาย ปตท.นับร้อยล้านบาท ชี้ควรต้องตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังรอบคอบ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสยามราช ผ่องสกุล ในฐานะผู้ถือหุ้น ของปตท.และบริษัท ในเครือ ได้ทำหนังสือ ถึง เลขาธิการ ก.ล.ต. , อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผบก.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ) เรื่อง “ขอให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ “ นั้น

 

นายสยามราช กล่าวว่า เขาได้ส่งมอบเอกสารที่สำคัญให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยปรากฏหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงผู้บริหาร บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน) (GGC) กับบริษัทเอกชนขณะนั้น ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการทำงาน

กรณีเกี่ยวกับ GGC ได้มีการปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอมมาเบิกเงินกับปตท.เมื่อประมาณกลางถึงปลายปี พ.ศ.2560 GGC ได้ทำธุรกิจร่วมกับปตท. โดย ปตท.จะเป็นผู้ซื้อสินค้าน้ำมันปาล์มจากบริษัทคู่ค้า ซึ่ง ปตท. จะจ่ายเงินให้แก่บริษัทคู่ค้าไปก่อน หลังจากนั้นประมาณ 30-45 วัน GGC จึงจะจ่ายเงินให้แก่ ปตท.

เนื่องจากการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทคู่ค้ากับ ปตท. และ ปตท. กับ GGC มีการร่วมกันวางแผนให้จุดส่งมอบสินค้าเป็นจุดส่งมอบเดียวกัน เมื่อถึงกำหนดวันที่บริษัทคู่ค้าต้องส่งมอบสินค้าให้ ปตท. GGC และบริษัทคู่ค้าจะจัดส่งเอกสาร SHORE TANK GAUGING REPORT(ปริมาณสินค้าคงคลัง) ให้แก่ ปตท. เพื่อยืนยันว่าบริษัทคู่ค้าได้จัดส่งสินค้าให้แก่ ปตท. ณ จุดส่งมอบสินค้าแล้วเพื่อรอส่งมอบให้แก่ GGC

หลังจากที่ ปตท. ได้รับเอกสาร SHORE TANK GAUGING REPORT (ปริมาณสินค้าคงคลัง) แล้ว ปตท. จะชำระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทคู่ค้าไปก่อน หลังจากนั้น ปตท. จะจัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าสินค้ามายัง GGC เมื่อ GGC ได้รับใบแจ้งหนี้จาก ปตท. แล้ว GGC ก็จะจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ ปตท.

อย่างไรก็ดี บริษัทคู่ค้ารายหนึ่งไม่ได้มีการส่งสินค้าน้ำมันปาล์ม ณ จุดส่งมอบจริง โดยบริษัทคู่ค้าทำเอกสารปลอมปริมาณสินค้าคงคลัง ของบริษัทคลังเก็บสินค้า เพื่อให้ปตท.หลงเชื่อว่ามีน้ำมันอยู่จริง แล้วหลอกลวงให้ ปตท. ชำระเงินให้คู่ค้าโดยไม่ได้ส่งมอบสินค้า ณ จุดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดไว้เป็นเหตุให้ปตท.ได้รับความเสียหาย ต้องชำระเงินค่าสินค้าจำนวน 400 ล้านบาท โดยไม่ได้รับสินค้าใน 6 สัญญา

คดีนี้ มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ) ไปแล้ว

 

บริษัท ปตท. (Ptt Trading) จ่ายเงินออกไปหลายร้อยล้านบาท ควรที่จะมีการตรวจสอบ ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังว่ามีน้ำมันอยู่จริงหรือไม่ให้ถูกต้อง ซึ่งในทางการสืบสวน สอบสวน จะต้องให้ความสำคัญ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

You may also like...